AI gör saker konstiga

Publicerad

(James Balden) (2 dec 2020)

Artificiell intelligens är svår att spika ner . Med så många olika idéer om vad som utgör AI kan det vara svårt att förklara. När du börjar fästa den och fokusera på en aspekt, säg maskininlärning, blir det mindre spännande. Artificiell intelligens fungerar som andra saker i programmeringen. Titta på en funktion, den är en del av ett program som ska göra en sak väldigt bra. Detta är i princip tanken bakom maskininlärning, den måste vara smal och göra en sak bra. Ju bredare ett AI-problem är desto mindre framgångsrikt är det. Detta är mycket mindre intressant än de fantastiska AI-erna i popkulturen. När du får reda på hur mycket problem AI har för att göra bilder av katter kontra ett porträtt, inser du att det inte finns mycket att oroa sig för från dem som tar över världen, åtminstone under överskådlig framtid.

Där AI är intressant är hur det påverkas av dess skapare, eftersom människor har partiskhet kan de oavsiktligt lägga till sin egen personliga partiskhet till AI som utbildas. Uppgifterna som används för att träna en algoritm kan få AI att fatta dåliga beslut eller upprätthålla problem som var av mänsklig natur som nu gör dem mer potenta med maskinens övermänskliga förmågor. Detta innebär att man måste vara mycket försiktig när man utbildar algoritmer för maskininlärning och utvecklar AI så att vi inte överför våra mänskliga fördomar till maskiner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *