Jakie są przepisy dotyczące cyberprzestrzeni w Indiach?

(12 grudnia , 2020)

Cyberlaw w Indiach nie jest odrębnym prawem struktura. Jest to połączenie przepisów dotyczących umów, własności intelektualnej, ochrony danych i prywatności. Ponieważ komputer i internet przejęły każdy aspekt naszego życia, zaistniała potrzeba silnego prawa cybernetycznego. Przepisy dotyczące cyberprzestrzeni nadzorują cyfrowy obieg informacji, oprogramowania, bezpieczeństwa informacji, handlu elektronicznego i transakcji pieniężnych.

Ustawa o technologii informacyjnej z 2000 r. Dotyczy całej gamy przestępstw nowej ery. Technologia komputerowa, urządzenia mobilne, oprogramowanie i internet są zarówno medium, jak i celem takich przestępstw.

Wszystkie tradycyjne działania przestępcze, takie jak kradzież, oszustwo, fałszerstwo, zniesławienie i psoty, są częścią cyberprzestrzeni. Zostały one już uwzględnione w indyjskim kodeksie karnym.

Spis treści:

 1. Znaczenie prawa cybernetycznego w Indiach
 2. Rodzaje cyberprzestępczości
 3. Ewolucja prawa cybernetycznego w Indiach
 4. Potrzeba przepisów dotyczących cyberprzestrzeni
 5. Co to jest ustawa o technologii informacyjnej z 2000 r.?
 6. Jak Zapobiegać cyberprzestępczości?
 7. Często zadawane pytania

Silne przepisy dotyczące cyberprzestępczości były potrzebne, aby uwzględnić:

Znaczenie prawa cybernetycznego w Indiach

Przepisy dotyczące cyberprzestępczości w Indiach lub przepisy dotyczące cyberprzestępczości w Indiach są ważne ze względu na główny powód, dla którego cyberprzestępczość w Indiach obejmuje i obejmuje wszystkie aspekty, które mają miejsce w transakcjach internetowych lub z nimi, oraz działania, które dotyczą internetu i cyberprzestrzeni.

„Cyber ​​Laws in Indie utorowały drogę dla handlu elektronicznego i elektronicznego zarządzania w kraju, zapewniając maksymalną łączność i minimalne ryzyko cyberbezpieczeństwa. Ponadto, zwiększając zakres i rozszerzając wykorzystanie mediów cyfrowych, ” mówi Rzecznik Krishnamohan K Menon.

Rodzaje cyberprzestępczości

W Indiach różne rodzaje cyberprzestępczości podlegają różnym karom.

 • Kradzież tożsamości – Gdy dane osobowe osoby zostają skradzione w celu wykorzystania jej zasobów finansowych lub w celu wzięcia pożyczki lub karty kredytowej na jej nazwisko, wówczas takie przestępstwo jest znane jako Kradzież tożsamości.
 • Cyberterroryzm – Gdy grozi wymuszeniem lub jakąkolwiek krzywdą osoba, organizacja, grupa lub stan, jest to przestępstwo cyberterroryzmu. Ogólnie obejmuje dobrze zaplanowane strategie ataku na rządowy i korporacyjny system komputerowy.
 • Cyberprzemoc – Kiedy nastolatek lub nastolatek nęka, zniesławia lub zastrasza kogoś za pomocą Internetu, telefonu, czatów, komunikatorów internetowych lub innych sieci społecznościowych, mówi się, że osoba ta popełnia przestępstwo cyberprzemocy. Gdy to samo przestępstwo popełniają dorośli, nazywa się je Cyberprzestępczością.
 • Hakowanie – najczęstsza cyberprzestępczość isHacking. W przypadku tego przestępstwa osoba uzyskuje dostęp do komputerów i haseł innych osób, aby użyć ich do własnej nieuczciwej korzyści.
 • Zniesławienie – Chociaż każda osoba ma swoje prawo do wypowiadania się również na platformach internetowych, ale jeśli jej wypowiedzi przekraczają granice i szkodzą reputacji jakiejkolwiek osoby lub organizacji, może zostać oskarżona o zniesławienie.
 • Copyright – Wraz z ogromnym wzrostem liczby użytkowników Internetu, gdy dane / informacje są rozpowszechniane na wszystkich platformach , prawo autorskie do twojej pracy pomaga ci ograniczyć jej użycie. Jakiekolwiek wykorzystanie praw autorskich bez Twojej zgody jest karalne.
 • Tajemnice handlowe – wydatki organizacji internetowych dużo czasu i pieniędzy poświęcają na opracowywanie oprogramowania, aplikacji i narzędzi oraz polegają na przepisach cybernetycznych w celu ochrony swoich danych i tajemnic handlowych przed kradzieżą; robienie tego, co jest przestępstwem podlegającym karze.
 • Wolność słowa – Jeśli chodzi o internet, to bardzo cienka granica między wolnością słowa a byciem cyberprzestępcą. Ponieważ wolność słowa umożliwia jednostkom wypowiadanie się, prawo cybernetyczne powstrzymuje nieprzyzwoitość i prostactwo w internecie.
 • Nękanie i prześladowanie – Nękanie i prześladowanie są zabronione również na platformach internetowych. Prawa cybernetyczne chronią ofiary i ścigają sprawcę przed tym przestępstwem.

Ewolucja prawa cybernetycznego w Indiach

Wraz ze wzrostem zależności od korzystania z technologii potrzeba cyberprawa była konieczna. Podobnie jak każda moneta ma dwie strony, więc zależność od technologii ma swoje wady i zalety. Rozwój XXI wieku oznaczał ewolucję prawa cybernetycznego w Indiach wraz z ustawą o technologii informacyjnej z 2000 r. (Popularnie zwaną ustawą IT). Pierwsze w historii cyberprzestępczość odnotowano w roku 1820 [ pdf ].

Cel ustawy o technologiach informatycznych w Indiach jest następujący:

 • Zapewnienie prawnego uznania wszystkich transakcji elektronicznych
 • Uznanie prawne podpisów cyfrowych za ważny podpis do akceptowania umów online
 • Uznanie prawnie prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej przez bankierów i inne organizacje.
 • Ochrona prywatność w Internecie i powstrzymanie cyberprzestępczości

Indyjskie prawo IT zaktualizowało ustawę Reserve Bank of India Act i Indian Evidence Act. Wraz z ewolucją prawa cybernetycznego prawie wszystkie działania online zostały poddane kontroli. Jednak jedną rzeczą dotyczącą prawa cybernetycznego jest to, że istnieją pewne obszary, w których przepisy dotyczące cyberprzestępczości w Indiach nie mają zastosowania, takie jak:

 • Instrument negocjowalny inny niż sprawdzanie
 • Moc Adwokat
 • Will
 • Umowa sprzedaży lub przeniesienia majątku nieruchomego
 • Dokumenty lub transakcje notyfikowane przez rząd centralny

Potrzeba cyberprzestępczości

W obecnym świecie, który jest bardziej obeznany z technologią, słowa prawa cybernetyczne i cyberprzestępstwa również stały się bardziej wyrafinowane. Internet i technologie zostały uruchomione w celach badawczych i ułatwiają życie ludziom, ale wraz ze wzrostem wykorzystania i liczby osób w Internecie odczuwano potrzebę wprowadzenia przepisów dotyczących cyberprzestrzeni w Indiach. Ponieważ internet jest anonimowy, łatwo jest popełniać cyberprzestępstwa. Dlatego wielu mogłoby w znacznym stopniu nadużywać tego aspektu.

Adwokat Tanuj Aggarwal mówi: „ Wraz z gwałtownym rozwojem przestrzeni cyfrowej, wprowadzenie pewnych reform było bardzo potrzebne ze względu na bezpieczeństwo prywatności obywateli i ochronę danych.

Co to jest ustawa o technologii informatycznej z 2000 r.?

Kiedy nacisk położono na potrzebę wprowadzenia prawa cybernetycznego lub przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, konieczne było wdrożenie prawa IT w Indiach. W związku z tym w Indiach weszła w życie ustawa o technologii informacyjnej z 2000 r. [ 1 ], znana również jako indyjska ustawa o cyberprzestrzeni lub prawo dotyczące internetu. Od czasu wejścia w życie indyjskie przepisy dotyczące Internetu zostały opracowane w celu doprowadzenia do prawnego uznania wszystkich zapisów elektronicznych i działań online / elektronicznych. Ustawa o IT porusza także ważne kwestie bezpieczeństwa, które są kluczowe dla powodzenia transakcji elektronicznych. Prawo internetowe w Indiach nie tylko weryfikuje podpisy cyfrowe, ale także określa, w jaki sposób można dokonać uwierzytelnienia dokumentów, które zostały zaakceptowane i wygenerowane przy użyciu podpisów cyfrowych.

Ponieważ IT Act jest prawem dotyczącym cyberbezpieczeństwa wprowadzona w celu zabezpieczenia cyberprzestrzeni, ustawa o technologii informacyjnej została zmieniona na mocy;

 • indyjskiego kodeksu karnego
 • indyjskiej ustawy o dowodach
 • ustawy o dowodach w księdze bankowej
 • Reserve Bank of India

Głównym celem prawa cybernetycznego w Indiach jest zapobieganie:

 • przestępstwom komputerowym
 • fałszowanie danych elektronicznych & rekord w handlu elektronicznym
 • transakcje elektroniczne

Ustawa IT z 2000 r. poprzez nowelizacje [2] w 2008 roku. Zostały one wprowadzone w świetle przepisów o cyberprzestępczości – Ustawa IT z 2000 r. w drodze Ustawy IT z 2008 r. Wprowadzono je na początku 2009 r. w celu wzmocnienia przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Modyfikacje ustawy o technologii informacyjnej z 2008 r. Obejmowały zmianę definicji niektórych terminów, takich jak urządzenia komunikacyjne. Poprawka dotycząca definicji urządzenia komunikacyjnego miała obejmować:

 • obecne użycie
 • do walidacji podpisu cyfrowego
 • aby uczynić właściciela adresu IP odpowiedzialny
 • nakładać odpowiedzialność za naruszenia bezpieczeństwa danych

Jak zapobiegać cyberprzestępczości?

Nie ma wątpliwości, że przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa lub prawa cybernetyczne w Indiach zapewniają ochronę przed cyberprzestępczością. Jednak zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dlatego w celu zapobiegania cyberprzestępczości należy podjąć następujące kroki:

 • Niechciana wiadomość tekstowa – Wszyscy otrzymujemy SMS-y z nieznanego numeru. Należy być ostrożnym i starać się unikać odpowiadania na wiadomości tekstowe lub automatyczne wiadomości głosowe z nieznanego numeru.
 • Pobieranie na telefon komórkowy – Pobieraj wszystko na telefon komórkowy wyłącznie z wiarygodnego źródła.
 • Ocena i opinie – Zawsze sprawdzaj ocenę sprzedawcy i opinie klientów dotyczące sprzedawcy. Upewnij się, że sprawdzasz aktualne informacje zwrotne. Uważaj również na informacje zwrotne, które w 100\% faworyzują sprzedającego lub które mają wpis w tym samym dniu.
 • Prośba o dane osobowe – Każdy musiał odebrać telefon lub e-mail. W którym osoba po drugiej stronie prosi o podanie danych osobowych. Obejmuje to CVV Twojej karty lub wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który wymaga kliknięcia osadzonych linków. Nigdy nie odpowiadaj na takie e-maile ani telefony.

Często zadawane pytania:

Co to jest własność intelektualna i jak jest chroniona?

Własność intelektualna to zbiór dóbr niematerialnych, o których myślałeś, takich jak logo, projekty, symbole, slogany, książki, slogany, nazwy produktów, literatura lub firmy, i jest prawnie chroniony przez Ciebie lub Twoją firmę przed wykorzystaniem na zewnątrz bez pozwolenia. Istnieje kilka praw cybernetycznych dotyczących własności i dystrybucji praw własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie, patenty, znaki towarowe lub znaki usługowe, tajemnice handlowe, spory dotyczące domen, umowy, prywatność, zatrudnienie, zniesławienie, zatrzymywanie danych i jurysdykcja.

Jakie są zalety prawa cybernetycznego?

 • Zabezpieczona infrastruktura handlu elektronicznego dla firm internetowych.
 • Podpisuj cyfrowo swoje umowy / dokumenty
 • Wprowadzenie nowych firm dla urzędów certyfikujących.
 • Sprawne korzystanie z formularzy elektronicznych zgodnie z zaleceniami
 • Zabezpieczone witryny internetowe z certyfikatami cyfrowymi
 • Skrupulatne monitorowanie ruchu internetowego
 • Zabezpieczone transakcje elektroniczne
 • E-maile są prawną formą komunikacji i są zatwierdzane przez sąd.

W jaki sposób MyAdvo może pomóc?

MyAdvo działa jako doradca prawny klienta, dostarczając rozwiązania technologiczne w zakresie wykrywania prawników, wykrywania cen i natychmiastowych aktualizacji spraw.

Dzięki zastosowanie rozwiązania technologiczne, dopasowujemy wymagania klienta do prawników cybernetycznych w Indiach. Kto informuje Cię o karach mających zastosowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi skargi dotyczącej cyberprzestępczości online w Indiach.

Wskaźniki MyAdvo oparte są na wiedzy, doświadczenie, lokalizacja, opłaty itp.

Z biegiem czasu pozyskaliśmy profesjonalny zespół, który dokłada wszelkich starań, aby pomóc klientowi. Od podejmowania bardziej świadomych decyzji poprzez zrozumienie jego sytuacji prawnej i wymagań.

Uzyskaj poradę prawną od najlepszych ekspertów prawnych, wysyłając do nas e-mail na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer + 91–9811782573.

Linki zewnętrzne:

[ PDF ] Przeczytaj o pierwszej w historii cyberprzestępczości zarejestrowanej w 1820 roku.

[ 1 ] Ustawa o technologii informacyjnej z 2002 r. – jest to prawo dotyczące cyberprzestępczości i handlu elektronicznego w Indiach.

[ 2 ] Ustawa o technologii informacyjnej z 2008 r. – Głównym indyjskim aktem prawnym odnoszącym się do wyzwań prawnych związanych z Internetem jest ustawa o technologii informacyjnej (poprawka) z 2008 r.

Pierwotnie opublikowana w https://www.myadvo.in . autor: Swati Shalini

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *