Exit Interview: State Senator Jim Beall over vechten voor verandering in mentale gezondheid

De uitgestorven leider van San Jose vertelt over zijn jaren in de wetgevende macht van de staat en de politiek van de mentale gezondheid

(Rob Waters) (17 november 2020)

Senator Beall, in een zoom-afbeelding van het interview voor dit verhaal.

Jim Beall was 28 jaar oud toen hij werd gekozen in de San Jose Council. Veertig jaar later beëindigt hij zijn politieke carrière na 14 jaar in de wetgevende macht van Californië, waarvan de laatste acht in de Senaat.

Beall heeft van geestelijke gezondheid een van zijn belangrijkste aandachtsgebieden gemaakt. Hij was een van de oprichters van de Mental Health Caucus van de Senaat en diende als voorzitter. En hij heeft in de loop der jaren tientallen wetgevingen met betrekking tot geestelijke gezondheid geïntroduceerd.

Waarschijnlijk was geen van hen belangrijker dan twee maatregelen die hij dit jaar co-auteur was (beide gesponsord door het Steinberg Instituut) . SB 855 versterkt de verplichting van particuliere zorgverzekeraars om psychische aandoeningen te dekken. SB 803 stelt een proces vast voor het trainen en certificeren van peersupportspecialisten – mensen die persoonlijke ervaring hebben met het herstellen van een psychische aandoening of een stofstoornis – zodat ze mensen die soortgelijke ervaringen doormaken, kunnen ondersteunen en coachen.

Soortgelijke maatregelen zijn niet gelukt. voorbij de wetgevende macht of zijn veto uitgesproken door de gouverneur in voorgaande jaren. Deze keer werden beide maatregelen aangenomen en ondertekend door gouverneur Gavin Newsom, die het werk van Beall begroette tijdens een ondertekeningsceremonie in september.

Beall ging zitten voor een exit-interview via Zoom om geestelijke gezondheidsproblemen te bespreken en lessen die hij in de loop der jaren heeft geleerd. Het is uitgebreid en duidelijk bewerkt.

Kijkend naar je geschiedenis, realiseerde ik me dat je 40 opeenvolgende jaren in een gekozen ambt hebt doorgebracht – gemeenteraad, bestuur van toezichthouders, en 14 jaar in de wetgevende macht. Heb je ooit verkiezingen verloren?

Ik heb ooit een verkiezing verloren. Op het laatste moment hadden ze iemand nodig om tegen Chuck Quackenbush aan te komen voor Assembly. Ik sloeg hem bijna – kwam binnen 1,5\%. Dus ik ben 20–1.

En wat is je scorekaart voor wetgeving inzake geestelijke gezondheid?

Ongeveer 50-50. Ongeveer de helft daarvan is goedgekeurd.

Waarom was geestelijke gezondheid zon belangrijk probleem voor u?

Toen ik gemeenteraadslid was in San Jose in de jaren 80 en 90, ik werkte in veel noodlijdende gebieden en ik zag drugsmisbruik, geestelijke gezondheid en depressie. En er werd letterlijk niets aan gedaan. Er kwam geen openbare reactie. Toen ik lid werd van de raad van toezichthouders, concentreerde ik me op geestelijke gezondheid als onbekend terrein. Ik begon te lezen en ontdekte dat het academische onderzoek tientallen jaren voorliep op het openbare beleid. We hebben hard gewerkt op het gebied van geestelijke gezondheid en volksgezondheid. We waren de eerste provincie die een kindergezondheidsinitiatief oprichtte om de gezondheidszorg voor alle kinderen te financieren, ook voor kinderen zonder papieren. Toen ik in de wetgevende macht begon, had ik de indruk dat geestelijke gezondheid misschien een tweeledige kwestie is waarover beide partijen het eens konden worden over het verbeteren van de gezondheid, maar ook over het besparen van veel geld. Niet voor mensen zorgen is op de lange termijn erg duur.

Dus wat is uw pitch voor een vroege investering?

Voor 75\% van de mensen met psychische problemen, beginnen die problemen wanneer ze opnieuw kinderen. Ze in een zo vroeg mogelijk stadium behandelen is een volksgezondheidsbeleid dat enorme bedragen zou besparen. Het kostte nu $ 125.000 per jaar om voor iemand te zorgen die in een staatsgevangenis zit met een ernstige psychische aandoening. Een les die ik heb geleerd, is te kijken naar uw kostenfactoren, de dingen die het meeste kosten, en die dingen aan te vallen vanuit een beleidsstandpunt. Verlaag uw caseload en houd mensen uit de eerste hulp en de dure delen van het gezondheidszorgsysteem door preventie te doen.

Zoals het dragen van een masker in de tijd van COVID?

Jim Beall: Rechts . Op het gebied van geestelijke gezondheid rennen we rond zonder maskers. We ademen op elkaar en dragen geen maskers. Studies uitgevoerd door de UCLA School of Health Policy tonen aan dat slechts ongeveer 14\% van het publiek in Californië gelooft dat ze adequate geestelijke gezondheidszorg krijgen.

Bij hoeveel andere ziekten denkt 86\% van de mensen dat ze wordt er niet voor gezorgd?

We staan ​​op de bodem van de put, en incrementalisme werkt niet. Als je het probleem gaat proberen op te lossen, moet je grotere dingen doen, en grotere politieke kwesties zijn moeilijker te doen.

Andere rekeningen gericht op het bereiken van pariteit werden in het verleden afgeschaft of veto uitgesproken. Toch is SB 855 dit jaar geslaagd en ondertekend door de gouverneur, net als verschillende andere rekeningen voor geestelijke gezondheid. Wat is er veranderd?

We hebben een nieuwe gouverneur. Gavin Newsom is de enige gouverneur die ooit over geestelijke gezondheid heeft gesproken. Vorige gouverneurs – hun beleid werd gedomineerd door mensen die banden hadden met de verzekeringsmaatschappijen. Zelfs nu nog zijn de verzekeringsmaatschappijen de grootste lobbyisten, ze geven veel geld aan politieke actiecomités. Er is geen politiek actiecomité voor mensen met psychische problemen.

Welke impact denkt u dat 855 kan hebben en wat is er nodig voor zijn potentieel om gerealiseerd worden?

De gouverneur moet zeggen: “Ik wil volledige handhaving van deze statuten, en ik ga geld in de begroting steken om af te dwingen dit. ” Gouverneur Newsom besloot dat hij zich wilde concentreren op geestelijke gezondheid. Maar we hebben een geestelijke gezondheidsexpert nodig binnen het kantoor van de gouverneur, en we hebben de gouverneur zelf nodig om een ​​leider te zijn.

“Gavin moet een stap voorwaarts zetten met betrekking tot dit onderwerp. Hij kan een grote invloed hebben op de geestelijke gezondheid en problemen met middelenmisbruik in onze staat. Hij zei dat hij van plan was en ik weet dat hij vertraging heeft opgelopen door COVID. Hij moet naar voren stappen. ”

Anders gaan we gewoon meer en meer mensen in het Medi-Cal-systeem zien, meer daklozen, meer mensen in ons strafrechtsysteem, meer gezinnen met psychische aandoeningen en drugs- en alcoholproblemen, waardoor kinderen naar pleeggezinnen gaan. We geven ontzettend veel geld uit door het probleem niet op te lossen. Dus waarom geven we niet wat geld uit om het probleem op te lossen en daarbij geld te besparen?

Het probleem is dat het geld dat u bespaart een paar jaar later, en iedereen denkt altijd aan het budget van dit jaar, vooral met de pandemie.

Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat (als je nu investeert) in diensten, je mensen onmiddellijk uit de buurt van dakloosheid gaat halen en de kosten voor kinderwelzijn gaat verlagen. U kunt de scherpte vrijwel onmiddellijk verminderen als u in de vroegste stadia een goede geestelijke gezondheidsbehandeling krijgt. Ik denk dat je binnen een jaar resultaten kunt behalen en waarschijnlijk grote resultaten in drie jaar, binnen de ambtstermijn van een gouverneur – als de gouverneur niet uitstel. COVID maakt de situatie natuurlijk erger. Ik stel voor dat de gouverneur een COVID-taskforce voor geestelijke gezondheid opricht en onmiddellijk een tsaar op het gebied van geestelijke gezondheid inhuurt om deze inspanning te leiden. Omdat het resultaat zal zijn: meer mensen met een psychische aandoening, meer depressie, hogere scherpte, meer zelfmoorden, meer overdoses.

Hoe is de perceptie van mentale gezondheid door gekozen functionarissen en het publiek veranderd?

Mensen erkennen dat geestelijke gezondheid een voortdurende chronische ziekte is, geen sociale kwestie, die door het strafrecht wordt benaderd t werkt en dat vroege interventie en behandeling een succesvol model is. Er is meer inzicht in genetica, over trauma uit de kindertijd. De combinatie van aanleg vanuit je genetica en vanuit je omgeving en leven. Als u in uw gezin veel wordt misbruikt, zult u later in uw leven aanleg krijgen voor ernstige psychische problemen. En ongunstige ervaringen uit de kindertijd leiden niet alleen tot geestelijke gezondheidsproblemen, ze leiden tot problemen op alle gezondheidsgebieden.

Ik zie tekenen dat geestelijke gezondheid kroop uit de schaduw. Er is minder stigma, mensen zijn meer bereid erover te praten. De Mental Health Services Act (MHSA) heeft gezorgd voor meer financiering. Maar het aantal ernstig geesteszieke mensen dat op straat leeft of in de kelders van hun ouders rondhangt, neemt explosief toe. Wat doen we verkeerd?

Ik betwist het idee dat publieke investeringen in geestelijke gezondheid zijn toegenomen. MHSA levert een paar miljard dollar per jaar. De staat heeft (in 2011) het Department of Mental Health weggenomen. Je kunt zeggen dat de overheidsuitgaven voor geestelijke gezondheid in het Medi-Cal-systeem mogelijk zijn gestegen. Maar waarom is dat zo? Omdat het particuliere, op de werkgever gebaseerde verzekeringsmodel niet werkt voor de geestelijke gezondheid, raken mensen met psychische problemen hun baan en worden ze gehandicapt. Daarna gaan ze naar Medi-Cal, dat hun psychische aandoeningen en zorg dekt. Tegen die tijd (hun toestand is verslechterd). En de kosten zijn hoger. De staat heeft de gelijkheid van geestelijke gezondheid met particuliere verzekeringsmaatschappijen niet afgedwongen. Dat is wat SB 855 probeert aan te pakken.

Denkt u dat de regering Newsom de nieuwe pariteitswetten krachtig zal handhaven? En welke strategieën denkt u dat de verzekeringssector zal volgen?

Verzekeraars staan ​​erop het beheer van het gebruik van caseloads te controleren, en ze bestrijden nog steeds de criteria voor medische noodzaak. Ze vinden het niet erg om boetes te betalen. Het zijn bedrijven met een omzet van miljarden dollars. Als u verplicht dat iedereen een privéverzekering heeft – en dat is nu een staatswet in Californië – waarom kunt u dan niet verplichten dat verzekeraars een adequate geestelijke gezondheidszorg opnemen? Anders geef je ze gewoon een hoop geld. De directeur dient hierover een beleidsstandpunt in te nemen. En hij mag. Tijdens zijn campagne ontmoette hij de Mental Health Coalition en hij zei dat hij veel zou gaan werken aan de geestelijke gezondheid. We willen dat hij zijn gedachten implementeert. Hij kan niet wegdrijven van die dingen.

Wat voor soort veranderingen zou je graag zien in crisisrespons, verschuiving van politie- naar geestelijke gezondheidszorg ?

Wetshandhavers willen niet het vangnet zijn voor psychische aandoeningen. Ze hebben liever dat mensen worden behandeld door de geestelijke gezondheidszorg. We zijn vier jaar geleden geslaagd voor SB 29, waarvoor training in de geestelijke gezondheidszorg vereist was voor alle wetshandhavers in de-escalatietechnieken.

Veel mensen vrezen dat de politieopleiding alleen heeft gewonnen het is niet genoeg.

Daar ben ik het mee eens. U kunt geen politieagent als arts in de geestelijke gezondheidszorg hebben. U hebt een geestelijke gezondheidsreactie nodig, in tegenstelling tot een reactie van de politie voor gedragsproblemen. Ik denk dat onze crisis 5150-wet ook in de toekomst moet worden bekeken. Ze zouden verschillende niveaus van scherpte moeten erkennen, meer woonvoorzieningen die kunnen omgaan met verschillende soorten psychische problemen. We zouden crisisprogrammas voor kinderen moeten hebben en we zouden het gezin meer moeten betrekken bij crisisinterventie. Gezinsleden kunnen meer deelnemen aan wat ik noem de cirkel van ondersteuning die nodig is voor iemand met een psychische aandoening.

Wat zijn enkele andere belangrijke prioriteiten?

Raciale en etnische verschillen in de geestelijke gezondheidszorg. Met COVID heeft de werkloosheid de Latinx- en zwarte gemeenschappen aangevallen en vrouwen die hun baan moesten verlaten om voor de kinderen te zorgen. De samenleving verandert door de pandemie en we moeten opnieuw kalibreren. Californië moet deze kwesties strategischer benaderen. Op dit moment zijn we geboeid door ons budgetproces. We doorlopen deze kortetermijnaanpak van maand tot maand en kijken niet naar de langetermijnstrategieën die de scherpte verminderen, de caseload verminderen en de kosten onder controle krijgen. De wetgever moet meer onderzoek doen. Maar de term limietwet sneed het Legislative Analysts Office met meer dan 100 medewerkers die analytisch werk deden. Het heeft lobbyisten meer macht gegeven. We doen honderden en honderden kleine facturen die geen grote gevolgen hebben. Hiermee kunnen lobbyisten hun klanten factureren om voor of tegen de rekeningen te lobbyen. Iedereen verdient veel geld. Het is tijd om de dingen een beetje anders te doen. De meerderheid van de wetgevers – Republikeins of Democraat, liberaal, gematigd conservatief – gelooft dat dit een probleem is.

We hebben een uitgebreider systeem voor gezondheidszorg nodig dat een sterke geestelijke gezondheid en preventie voor kinderen omvat. We hebben wat geld in het budget gestopt voor jeugdopvang in centra, waar kinderen gewoon langs kunnen komen en met iemand kunnen praten. Het heeft gewerkt in landen als Australië. We noemen het geen psychische aandoening, we zeggen dat als je je verdrietig voelt en met iemand wilt praten, dit een veilige plek is.

Whats next for jij, en heb je een afscheidswoord voor je mede-gekozen functionarissen?

Jim Beall: Ik hoop de rest van mijn leven betrokken te zijn bij psychische problemen, en ik zal schrijven en suggesties doen en aan de slag gaan met het onderwerp.

Gavin heeft om een ​​stap voorwaarts te zetten op dit gebied. Hij kan een grote invloed hebben op de geestelijke gezondheid en problemen met middelenmisbruik in onze staat. Hij zei dat hij van plan was en ik weet dat hij vertraging heeft opgelopen door COVID. Maar hij moet een stap naar voren doen.

Ik heb peilingen gezien waarin werd gevraagd of u meer of minder geneigd bent iemand te steunen die een sterkere geestelijke gezondheid en behandelingsprogrammas voor middelenmisbruik in Californië wil. En bijna niemand is daar tegen. Iedereen – Republikeinen, Democraten, onafhankelijken – ze willen allemaal meer programmas. Ik denk dat er een krachtige stem is voor sterkere geestelijke gezondheidsprogrammas waar politici op moeten letten. En als ze dat niet doen, kan het hen kosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *